Вие питате, ние отговаряме #6

На търговец предстои задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. Във връзка с това, необходимо ли е номерацията на фактурите да започне отново от № 0000000001? Според указание на НАП с изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи е посочено, че при регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от №0…01. Това тълкувание обаче няма потвърждение […]

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли  ДДС? Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира […]

Подобни: Комитите попълват данъчна декларация

Една история с господин М.

Бай Минчо, както всяка неделя сутрин, седи на зеления фотьойл в хола си по пантофи и чете вестник. Фен е на седмичника “Истински новини” и задължително му посвещава неделния си предиобeд.  Сийчето потропва нещо в кухнята, а бай Минчо чете ли, чете.  По традиция телевизорът бръмчи – “… как бе младеж, как да го свържем? -Кабелът на антената от едната […]