Справка касов апарат в НАП

Национална агенция по приходите пусна нова онлайн-услуга – Справка за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на задължено лице. Услугата е достъпна с електронен подпис – за фирми със собствен такъв и за упълномощени с достъп до данъчно-осигурителна информация лица. На адрес: https://nraapp03.nra.bg/fdmonZL/firstPage.jsp  може да направите справка за регистрираните касови апарати на съответната фирма, а също така  […]

Нова услуга, SMS оповестяване за постъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговския регистър, въведе Агенцията по вписвания от 05.12.2012 г. От услугата могат да се възползват както самите търговци, така и всички заинтересовани лица. Те ще бъдат известявани за настъпили промени по партидата на търговец в Търговския регистър, като при това могат да се проследяват промени по […]

Във връзка с приетите промени на ЗДДС и съгласно ДДС 11/29.11.2013г. на МФ и БНБ настъпват следните промени от 01.01.2013г.: 1.Променят се сроковете за внасяне на осигурителни вноски – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. 2.Плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване- ДЗПО) ще става по […]

НАП предоставя ПИК на своите клиенти

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код. Същото може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на […]