Новите кодове и сметки на НАП за 2013 г.

От 1 януари 2013 г. всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11 . Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на […]