Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ), която платци на доходи издават на физически лица е променена.  НАП уведомява, че това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутният размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи. От формуляра преди промяната […]

Служебна бележка 2012

Съгласно промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2012 г., работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. При прекратяване на трудовото правоотношение, служебната бележка се издава в срок от един месец след последното […]