Съдебен заседател съм и когато съм в отпуск за участие като такъв, съдът ми плаща. За това време работодателят не ми заплаща възнаграждение, зачита ли се то за трудов стаж?  За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, а е ползвал платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на […]

1. Когато на интервюто за работа Ви попитат: „Какво възнаграждение очаквате?”, не бързайте да отговорите, че не можете да прецените, защото в превод въпросът гласи: ”Колко струваш?”. Нима не знаете цената си! Знаете я естествено, но се притеснявате първи да посочите цифра, да не би да сбъркате. Тези, които имат повече опит, могат да се надяват на по-голяма заплата. Не […]

Как се пише мотивационно писмо?

Мотивационното писмо заменя молбата при започване на работа. Ползва се най-вече при кандидатстване за високоотговорни длъжности, изискащи солидно образование. Пише се в свободна форма. Но дори и така, то трябва да отговаря на определени изисквания, за да изпълни „задачата” си. Ето някои от тях: позицията, за която кандидатствате, трябва да се посочи точно;  акцентирайте върху силните си страни;  посочете защо […]