Как се пише мотивационно писмо?

Мотивационното писмо заменя молбата при започване на работа. Ползва се най-вече при кандидатстване за високоотговорни длъжности, изискащи солидно образование. Пише се в свободна форма. Но дори и така, то трябва да отговаря на определени изисквания, за да изпълни „задачата” си. Ето някои от тях: позицията, за която кандидатствате, трябва да се посочи точно;  акцентирайте върху силните си страни;  посочете защо […]