Как се изработва бизнес план?

Представянето на бизнес плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през: А.Техническа подготовка- написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н. Б.Подготовка на резюме. Ориентировъчният му обем е около 2 страници. То трябва да съдържа: 1.Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара, вече постигнатите резултати, пазарните позиции, основните служители. 2.Представяне на продуктите или услугите, които фирмата възнамерява да […]