Или какво трябва да направите, ако давате имот под наем, в противен случай Ви грози глоба. Ignorantia juris non excusat* *от латински – Непознаването на закона не освобождава от отговорност Както в началото на всяка година и тази има доста промени по отношение задълженията ни като данъкоплатци. По традиция няма разяснителна кампания от НАП за това как и в какви […]

От днес, 12 декември 2012, всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или подава документи с електронен подпис, може да провери какви задължения има към НАП онлайн. От началото на следващата година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към […]

Облагане на доход от FOREX търговия

Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути. Освен това на този пазар може да се осъществи и търговията с акции и индекси. На международните финансови пазари могат да […]