Вие питате, ние отговаряме #6

На търговец предстои задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС. Във връзка с това, необходимо ли е номерацията на фактурите да започне отново от № 0000000001? Според указание на НАП с изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. относно изискванията към данъчните документи е посочено, че при регистрация по ЗДДС, номерацията на фактурите може да бъде започната от №0…01. Това тълкувание обаче няма потвърждение […]