Що е то “КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС”?

С промените, предвидени в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, от 2014 г. ще се въведе режим „Касова отчетност на ДДС за малки предприятия“. Въвеждането на режим „Касова отчетност на ДДС” в националното данъчно законодателство, според законодателя, има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на данък върху добавената стойност към […]

Или какво трябва да направите, ако давате имот под наем, в противен случай Ви грози глоба. Ignorantia juris non excusat* *от латински – Непознаването на закона не освобождава от отговорност Както в началото на всяка година и тази има доста промени по отношение задълженията ни като данъкоплатци. По традиция няма разяснителна кампания от НАП за това как и в какви […]