Комитите попълват данъчна декларация

Подобни: Всички годишни отчети и декларации – на едно място през 2013г. Няма да декларираме данъка върху лихвите по депозити Една история с господин М. Роми стават счетоводители – БНТ 2 – Пловдив

Една история с господин М.

Бай Минчо, както всяка неделя сутрин, седи на зеления фотьойл в хола си по пантофи и чете вестник. Фен е на седмичника “Истински новини” и задължително му посвещава неделния си предиобeд.  Сийчето потропва нещо в кухнята, а бай Минчо чете ли, чете.  По традиция телевизорът бръмчи – “… как бе младеж, как да го свържем? -Кабелът на антената от едната […]

С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), влезли в сила от 01.01.2013г. доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат. Доходите от лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо […]

От началото на 2013 г. е утвърден нов образец на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, […]