Велики мисли от велики хора

ПИТАГОР: Ако можеш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите. В изблик на гняв не бива да се говори, нито да се действа. Временният неуспех е винаги по-добър от временния успех. Голямата наука да живееш щастливо се състои в това да живееш само в настоящето. Животът е като представление — в него най-често най-лошите измежду хората […]