Как да стартирам бизнес? – 2

Съществен въпрос за всеки стартиращ бизнес е този за финансирането му. Тук основната грешка е липсата на бизнес план и в частност на неговата финансова част. Трябва предварително да бъдат решени такива въпроси като източниците на финансиране, разпределение на разходите, пазарно позициониране, пазарни стратегии и др. Безспорно първият въпрос, който възниква, е с какъв капитал да стартирате. Най-добрият отговор, който […]