От 01.01.2014г. за физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са регистрирани и по ЗДДС, отпада задължителното изискване да се облагат като ЕТ (по реда на чл.26 и чл.28 от ЗДДФЛ). Те вече ще имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си. Тези доходи ще се облагат с данък върху годишната данъчна основа от стопанска […]