Осигурителни прагове за 2014 г. и още…

В бр. 103 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е обнародван Законът за бюджета на ДОО за 2014г. Определят се размерите на месечния осигурителен доход за 2014 г., както следва: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение № 1 ; 2. размерът на минималния месечен осигурителен доход […]