С промените в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица от новата 2014г. се налагат нови изисквания при попълване и подаване на едноименните Декларации обр. № 1 и обр. № 6. Изискване за […]