Вие питате, ние отговаряме #8

След регистрация по ЗДДС физическо лице регистрирано като земеделски производител е ДЗЛ, което формира облагаемия си доход по реда на ЗКПО – ще прави ли авансови вноски /месечни или тримесечни/ след като няма нетни приходи от 300 000 лв. и ако прави на каква база /реална или прогнозна данъчна печалба/? Задължено ли е ДЗЛ да подава декларация по чл. 73 […]

I. Облагане на доходите от продажба на недвижим имот Доходите, придобити през календарната година от продажба на един недвижим жилищен имот, не подлежат на облагане с данък, ако той е бил Ваша собственост в продължение на повече от 3 години, тоест, ако между датата на покупката и датата на продажбата му са изминали повече от 3 години. Не се облагат […]

Или какво трябва да направите, ако давате имот под наем, в противен случай Ви грози глоба. Ignorantia juris non excusat* *от латински – Непознаването на закона не освобождава от отговорност Както в началото на всяка година и тази има доста промени по отношение задълженията ни като данъкоплатци. По традиция няма разяснителна кампания от НАП за това как и в какви […]

От началото на 2013 г. е утвърден нов образец на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, […]