1. Кой подава Декларации обр. № 6? Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица, лицата по чл.4, ал.9 от КСО (съпрузите на самоосигуряващите се лица, упрaжняващи свободна професия или земеделска дейност). 2. Кога се подава Декларация обр. № 6? Основно правило: Декларация обр. № 6 се подава едновременно с Декларация обр. № 1 в срока […]

Новите образци на годишните данъчните декларации са утвърдени. 1. Декларацията за доходите по ЗДДФЛ  отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът, да се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход, се запазва; 2. Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително за получените доходи от доброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и […]

Комитите попълват данъчна декларация

Подобни: Всички годишни отчети и декларации – на едно място през 2013г. Няма да декларираме данъка върху лихвите по депозити Една история с господин М. Роми стават счетоводители – БНТ 2 – Пловдив

Една история с господин М.

Бай Минчо, както всяка неделя сутрин, седи на зеления фотьойл в хола си по пантофи и чете вестник. Фен е на седмичника “Истински новини” и задължително му посвещава неделния си предиобeд.  Сийчето потропва нещо в кухнята, а бай Минчо чете ли, чете.  По традиция телевизорът бръмчи – “… как бе младеж, как да го свържем? -Кабелът на антената от едната […]