Наша служителка ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.16, ал.1 от Кодекса на труда. Детето е родено на 17.01.2010 г. Денят, в който е родено детето влиза ли в срока на отпуска? Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст изтича в деня, в който детето навършва 2 години. В конкретния случай, отпускът изтича на 17.01.2012 […]