Дълбока грешка, която убива самата идея за бизнес. Помислете – предприемачът не е нищо повече от пораснало момче или момиче, което следва мечтите си! Това бихте могли да бъдете и Вие. Поредната заблуда, която блокира Вашата инициативност. Все по-често именно новите неща привличат повече клиенти и потребители. И това не може да бъде пренебрегнато, защото е факт. След като всеки […]

Широко разпространено е схващането, че бизнес планът е необходим, ако кандидатстваме за кредит, по някоя оперативна програма или пък, че е важен за големите компании. Наскоро бяхме попитани, ама защо моля Ви се е необходим бизнес план на микрофирмата? Това ясно ни подсказа, че в голямата си част предприемачите, особено стартиращите, много погрешно гледат на бизнес плана, като на папка, […]

Как да стартирам бизнес? – 2

Съществен въпрос за всеки стартиращ бизнес е този за финансирането му. Тук основната грешка е липсата на бизнес план и в частност на неговата финансова част. Трябва предварително да бъдат решени такива въпроси като източниците на финансиране, разпределение на разходите, пазарно позициониране, пазарни стратегии и др. Безспорно първият въпрос, който възниква, е с какъв капитал да стартирате. Най-добрият отговор, който […]

Как се изработва бизнес план?

Представянето на бизнес плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през: А.Техническа подготовка- написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н. Б.Подготовка на резюме. Ориентировъчният му обем е около 2 страници. То трябва да съдържа: 1.Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара, вече постигнатите резултати, пазарните позиции, основните служители. 2.Представяне на продуктите или услугите, които фирмата възнамерява да […]