Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува лек автомобил от италианско физическо лице, нерегистрирано за целите на ДДС в своята държава. Българският купувач трябва ли да начисли  ДДС? Според текста на чл.13, ал.1 вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира […]

Как да стартирам бизнес? – 3

Доброто планиране на всяко начинание го обрича на успех, а доброто планиране на финансите му го прави възможно. 1. Правилното разпределение на риска Този принцип е много простичък, но много ефективен- разпределяй капитала си в съотношение основни средства/резервни средства. Защо се налага да разделяме парите си така? Практиката показва, че начинаещият не може да предвиди много  от „подводните камъни”, които […]