Как се пише автобиография?

Общоизвестна истина е, че два пъти не можеш да направиш първо впечатление. Автобиографията или т.нар. CV създава първото впечатление за Вас пред работодателя или пред служителя на отдел “Човешки ресурси” във фирмата. Затова е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание. Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си: да покажете на работодателя, […]