Как формираме цена?

Цената за никого не е без значение, дори и да има пари. Съвсем логично е да попитате колко ще Ви струва...

Ние разчитаме на гъвкав подход в работата си с нашите клиенти и в този смисъл, когато определяме цената, имаме предвид от една страна извършвания обем работа, средномесечния документооборот, специфичността на счетоводните операции, броя обекти, касови апарати, позиции материални запаси, броя осигурени лица, обхвата на допълнително предоставените услуги, освен счетоводните записвания. Ние осъзнаваме сложната икономическа среда, поради което и при договаряне цената на абонамента се стараем да понесем значителен дял от цената на услугата, особено когато клиентът е със стартиращ бизнес. По тази причина и пакетните ни цени, за фирми, нерегистрирани по ЗДДС, не превишават 100 лева, а за регистрираните – 200 лева без вкл. ДДС. Разгледайте нашата ценова листа!