Облагане на доход от FOREX търговия

Международният валутен пазар, наричан накратко FOREX или FX, представлява глобална система за търговия с различни валути. На FOREX пазара валутите се обменят една срещу друга. Основното и най-важно нещо при този вид търговия е обменният курс на двете валути. Освен това на този пазар може да се осъществи и търговията с акции и индекси. На международните финансови пазари могат да […]

НАП предоставя ПИК на своите клиенти

Гражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код. Същото може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на […]

Служебна бележка 2012

Съгласно промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2012 г., работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. При прекратяване на трудовото правоотношение, служебната бележка се издава в срок от един месец след последното […]

Промени в здравното осигуряване

От началото на 2010 година здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на […]