1. Когато на интервюто за работа Ви попитат: „Какво възнаграждение очаквате?”, не бързайте да отговорите, че не можете да прецените, защото в превод въпросът гласи: ”Колко струваш?”. Нима не знаете цената си! Знаете я естествено, но се притеснявате първи да посочите цифра, да не би да сбъркате. Тези, които имат повече опит, могат да се надяват на по-голяма заплата. Не […]

Как се пише автобиография?

Общоизвестна истина е, че два пъти не можеш да направиш първо впечатление. Автобиографията или т.нар. CV създава първото впечатление за Вас пред работодателя или пред служителя на отдел “Човешки ресурси” във фирмата. Затова е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание. Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си: да покажете на работодателя, […]

Как се пише мотивационно писмо?

Мотивационното писмо заменя молбата при започване на работа. Ползва се най-вече при кандидатстване за високоотговорни длъжности, изискащи солидно образование. Пише се в свободна форма. Но дори и така, то трябва да отговаря на определени изисквания, за да изпълни „задачата” си. Ето някои от тях: позицията, за която кандидатствате, трябва да се посочи точно;  акцентирайте върху силните си страни;  посочете защо […]