Съдебен заседател съм и когато съм в отпуск за участие като такъв, съдът ми плаща. За това време работодателят не ми заплаща възнаграждение, зачита ли се то за трудов стаж?  За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, а е ползвал платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на […]

Вие питате, ние отговаряме #2

Земеделски производител съм и получавам субсидия за декар обработваема площ. Тази субсидия включва ли се в размера на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС? Размерът на въпросната субсидия не би следвало да се включва при определяне на облагаемия оборот по чл.96 от ЗДДС, тъй като този оборот представлява сбор от данъчните основи на облагаемите доставки. Тогава когато отпускането на субсидиите […]

Вие питате, ние отговаряме #1

Работя в строителна фирма и тъй като към момента нямаме достатъчно работа, работодателят ни иска да пусне част от работниците в неплатен отпуск за 1 месец. Възможно ли е това? Неплатения отпуск по чл.160 от КТ е правна възможност за работника или служителя и съответно той може да се ползва само, ако работникът или служителят го поиска и работодателят му […]