Как се изработва бизнес план?

Представянето на бизнес плана пред потенциалните кредитори или инвеститори преминава през: А.Техническа подготовка- написване, редактиране, отпечатване, подвързия и т.н. Б.Подготовка на резюме. Ориентировъчният му обем е около 2 страници. То трябва да съдържа: 1.Представяне на фирмата и нейната готовност да се появи на пазара, вече постигнатите резултати, пазарните позиции, основните служители. 2.Представяне на продуктите или услугите, които фирмата възнамерява да […]

В морето от подходящи кандидати често се случва да не изберем най-удачния. Макар и отговарящ на всички критерии, зададени от нас, попадаме в ситуацията да сме ”се обзавели” с още един неефективен подчинен. Как да избегнем това? Има няколко правила, които биха Ви приближили до вярното решение: 1.Никога не публикувайте обява за работа, в която криете името на фирмата си […]

На пръв поглед звучи парадоксално, но е факт: на пазара или всички печелят, или всички губят. Обяснението е очевидно. За да има пазар, трябват както търговци, така и потребители. Когато потребителите губят средства или доверие в пазара, неминуемо това се отразява на фирмите.И за разлика от нормалната конкурентна среда, поведението ни при криза трябва съществено да се различава. Затова има […]