Как се пише мотивационно писмо?

Мотивационното писмо заменя молбата при започване на работа. Ползва се най-вече при кандидатстване за високоотговорни длъжности, изискащи солидно образование. Пише се в свободна форма. Но дори и така, то трябва да отговаря на определени изисквания, за да изпълни „задачата” си. Ето някои от тях: позицията, за която кандидатствате, трябва да се посочи точно;  акцентирайте върху силните си страни;  посочете защо […]

В морето от подходящи кандидати често се случва да не изберем най-удачния. Макар и отговарящ на всички критерии, зададени от нас, попадаме в ситуацията да сме ”се обзавели” с още един неефективен подчинен. Как да избегнем това? Има няколко правила, които биха Ви приближили до вярното решение: 1.Никога не публикувайте обява за работа, в която криете името на фирмата си […]