Служебна бележка 2012

Съгласно промените в  Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2012 г., работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. При прекратяване на трудовото правоотношение, служебната бележка се издава в срок от един месец след последното […]