Вие питате, ние отговаряме #1

Работя в строителна фирма и тъй като към момента нямаме достатъчно работа, работодателят ни иска да пусне част от работниците в неплатен отпуск за 1 месец. Възможно ли е това?

Неплатения отпуск по чл.160 от КТ е правна възможност за работника или служителя и съответно той може да се ползва само, ако работникът или служителят го поиска и работодателят му разреши ползването. Няма друга правна възможност да бъде разрешен неплатен отпуск, независимо от причините и обстоятелствата.

Наш служител подаде заявление за напускане с предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ, като предизвестието ще бъде отработено, но иска всеки ден да бъде освобождаван от работа един час по-рано, за да си търси работа. Има ли това право?

Когато работникът или служителят даде предизвестие за напускане, няма право на това да излиза един час по-рано от работа. Такава правна възможност е предвидена в чл. 157, ал.1, т.6 от КТ, тогава когато работодателя е отправил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение. Ако работникът или служителят е упражнил правото си да прекрати трудовия си договор с предизвестие на основание чл.326, ал.1 от КТ, той не може да излиза един час дневно от работа.

 

Задайте въпрос…