Справка касов апарат в НАП

касов апаратНационална агенция по приходите пусна нова онлайн-услуга – Справка за актуалното състояние на фискални устройства с дистанционна връзка, регистрирани на задължено лице.

Услугата е достъпна с електронен подпис – за фирми със собствен такъв и за упълномощени с достъп до данъчно-осигурителна информация лица.

На адрес: https://nraapp03.nra.bg/fdmonZL/firstPage.jsp  може да направите справка за регистрираните касови апарати на съответната фирма, а също така  и за приетите дневни отчети с номера на блокове от фискалното устройство.

Коментари