По-рано в пенсия от догодина

изображение

Днес, 18.12.2013г. Парламентът реши: отхвърли предложението на БСП за ранно пенсиониране на хора, на които не им достигат възраст или осигурителен стаж. Окончателно бе замразена за една година пенсионната възраст и стажът за пенсиониране. Това стана при обсъждане и гласуване на второ четене на текстове от промените в Кодекса за социално осигуряване. Предложението за ранното пенсиониране предвиждаше лицата, които нямат право на пенсия, да могат да се пенсионират при условие, че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж са до 24 месеца от определените по закон. Предложението не е било подкрепено и от социалната комисия. Днес в зала то беше подкрепено от Коалиция за България и от “Атака”, а срещу него гласуваха от ГЕРБ и ДПС.

С изменение на КСО  Изтегли от 1 януари 2014 година жените да се пенсионират на 60 години и 8 месеца, а мъжете – на 63 години и 8 месеца. Необходимият стаж е 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете (чл.68,ал.1 КСО). В случай че лицата нямат изискуемия се стаж, те ще придобиват право на пенсия при навършване на възраст от 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете, и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.(чл.68,ал.2КСО).

Освен това се предвижда да се въведе възможност за по-лесно предсрочно пенсиониране на лица, на които не им достигат до 2 години стаж или възраст. Ако лицата нямат стаж, те ще могат да се пенсионират при навършване на 65 години и 8 месеца, стига да имат поне 15 години стаж.

Най-важната промяна в този законопроект, която ще бъде изключително важна за лицата, които искат да се пенсионират, е залегнала в чл.68, ал.3 КСО. Съгласно направеното предложение, което е изцяло синхронизирано и със законодателствата на останалите европейски държави е правото на лицата за получаване на предсрочна пенсия в намален размер. Съгласно предложеното изменение лицата, които нямат право на пенсия по условията на чл.68, ал. 1 придобиват това право и при условие, че недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж да са до 24 месеца под изискуемите. В тази разпоредба се съдържат няколко хипотези за предсрочно пенсиониране, а именно:

1. За лицата, които нямат необходимата възраст от 60г. и 8м. за жените и 63г. и 8 м. за мъжете. От 01.01.2014г жените навършили 58г. 8м. и мъжете навършили 61г. и 8м. ще могат да се пенсионират, ако имат нужния стаж- 34г. 8м. за жените и 37г. и 8м. за мъжете(разпоредбата е за лица с много трудов/осигурителен стаж но без нужната възраст);

2. За лицата, които имат необходимата възраст от 60г. и 8м. за жените и 63г. и 8м. за мъжете, но нямат необходимият стаж. От 01.01.2014г. жените, които имат стаж от 32г. 8м. и мъжете, които имат стаж от 35г. и 8м, ще могат да се пенсионират (разпоредбата е за лица, навършили възрастта за пенсиониране, но които нямат необходимия трудов/осигурителен стаж).

3. За лицата, които не са навършили необходимата възраст и нямат необходимия трудов/осигурителен стаж, като сумарно от двете изисквания не се надхвърлят 24месеца. Тук комбинациите ще са много и различни и ще дадат големи опции за пенсиониране на голям кръг лица, като например: жена която е навършила 59г. 8м. със стаж 33г. 8м. (сумарно от стаж не достига 1 година и от възраст не достига 1 година); мъж който е навършил 62г. 8м. със стаж 36г. 8м; жена навършила 60г. със стаж от 33г. и 4м; мъж навършил възраст от 63г. със стаж от 36г. и 4м. и т.н;

В направените предложения се предвижда в чл.70 ог КСО, който е свързан със самото изчисляване на пенсиите да бъде изменен във връзка с отпускане на предсрочните пенсии, като тези пенсии ще се изчисляват по общия ред на т. 1, като за всеки недостигащ месец възраст и/или осигурителен стаж, предсрочната пенсия ще се намалява с 0,4 на сто, като по този начин максималното намаление на пенсията може да достигне до 9,6 на сто.

В законопроекта е залегнал и гарантиран минимален размер на предсрочната пенсия- 90% от определения минимален размер.

Коментари