Открийте седемте разлики!

изображение

Това, което прави хората успешни, е техният характер. Начинът, по който даден човек се справя с житейските ситуации, говори много за неговия характер. Кризата не създава задължително характера, но със сигурност го разкрива. Има седем черти, които отличават добрия мениджър от обикновения. Ако култивирате тези черти у себе си, може да пожънете истински фурор.

1. Бъдете праволинейни и се фокусирайте. Изградете си приоритети и се концентрирайте върху тях.

2. Разделете се с цинизма и вдъхновявайте останалите. Научете се да им делегирате права.

3. Опростявайте нещата. Разделяйте пътя на крачки. Както е казал Айнщайн, ако не можете да обясните нещо на едно дете, то това значи, че Вие самият не го разбирате. За целта разделете голямата цел на поредица от малки.

4. Бъдете смели. Смелостта не е отсъствие на страх. Смелост е да правиш нещата правилно.

5. Проявявайте инициативност – не чакайте другите да Ви мотивират. Това означава да знаете какво искате и да действате. Проблемът при повечето хора е, че в момента, в който вземат решение, загубват решимостта си да действат.

6. Научете се да слушате. Да говориш, значи да разпиляваш; да слушаш, значи да събираш. Поради това трябва да държите отворени ушите си за следните хора: Вашите подчинени, Вашите клиенти, Вашите конкуренти.

7. Постигнете самодисциплина. За целта поемете отговорност и доведете нещата докрай.

Коментари