НАП

От НАП уведомяват, че се променя бележката за изплатени суми поради затруднения при попълването й

Служебната бележка за изплатени суми (чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ) Изтегли, която платци на доходи издават на физически лица е променена.  НАП уведомява, че това се случва заради зачестили въпроси от клиенти за това дали на редове 1 и 4 от документа трябва да се вписва брутният размер на дохода или сумата след приспадане на нормативно признатите разходи.

От формуляра преди промяната не ставаше достатъчно ясно, че на тези редове трябва да се посочи брутната сума, а не тази, която вече е намалена с нормативните разходи. От екипа на НАП се извиняват за неудобството на платците на доходи и гражданите, които са получили служебни бележки с неточна информация.

От приходната агенция препоръчват служебните бележки, в които в редове 1 и 4 е посочена сума, намалена с нормативно признатите разходи да бъдат преиздадени с правилните стойности. От там ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчни декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. По данни на НАП става дума за около 1500 души, които вече са подали декларацията си за доходите. От приходното ведомство са изпратили новия образец на служебната бележка и на всички фирми, които изплащат доходи, различни от трудови.

На гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5% от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра могат да подадат коригираща декларация, респ. да бъде представена нова служебна бележка без да губят правото на отстъпка.

Служебните бележки, които са издадени по старите образци (действали през 2013 г.)  няма необходимост да бъдат преиздавани.

Източник: nap.bg

Коментари