Нови образци на декларации по ЗМДТ

Изображение

Публикувани са нови образци на декларации по Закона за местни данъци и такси:

  • Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Изтегли
  • Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък Изтегли
  • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества Изтегли
  • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил Изтегли
  • Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Изтегли

Източник: НАП

Коментари