Новите кодове и сметки на НАП за 2013 г.

изображениеОт 1 януари 2013 г. всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат от лицата по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 11 11 11 .

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 58 11 11;

За плащания към сметките за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметките за ДЗПО на ТД на НАП няма да се прилага образецът „Платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета /многоредово/”.

От 01.01.2013г. отпада необходимостта от задължително попълване от лицата при преводи към сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП на следните реквизити на платежното нареждане:

  1.      “Вид и номер на документа, по който се плаща”;
  2.      “Дата (ддммгггг) на документа”;
  3.      “Период, за който се плаща”.

Задължените лица могат да внасят по сметка за централния бюджет, ДОО и НЗОК с един платежен документ дължими суми за повече от един вид публични вземания, включително и едновременно внасяне с един платежен документ на дължими суми за републикански данъци, ДОО и НЗОК (но не и за вноските за ДЗПО, тъй като те се внасят по отделна сметка на съответната ТД на НАП).

Кодове за вид плащане 2013 г.

Списък на банковите сметки на НАП от 01.01.2013 г.

Източник: НАП

Коментари