НАП предоставя ПИК на своите клиенти

изображениеГражданите и представителите на юридически лица могат да получат персонален идентификационен код след подаване на заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код. Същото може да се подаде във всеки офис на НАП, но получаването му става в офиса на агенцията по постоянен адрес за физическите лица и адрес на управление на юридическите лица.Чрез този код ще бъдат достъпни следните услуги:

  • справка за осигурителен доход;
  • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
  •  справка за декларираните пред НАП трудови договори;
  •  подадаване на  искане за издаване на документ;

НАП предвижда скоро достъпът до тези услуги да става не само чрез интернет, но и чрез системата на кол центъра – 0700 18 700, както и броят на услугите да бъде значително разширен, като ще бъде даден и достъп до данъчно-осигурителната сметка на всеки клиент.

Коментари