Как се пише мотивационно писмо?

изображениеМотивационното писмо заменя молбата при започване на работа. Ползва се най-вече при кандидатстване за високоотговорни длъжности, изискащи солидно образование. Пише се в свободна форма. Но дори и така, то трябва да отговаря на определени изисквания, за да изпълни „задачата” си. Ето някои от тях:

  1. позицията, за която кандидатствате, трябва да се посочи точно;
  2.  акцентирайте върху силните си страни;
  3.  посочете защо искате да бъдете назначен на работа;
  4.  демонстрирайте учтивост, но и самоувереност;
  5.  оптималният обем на писмото е една страница.

Просто казано, мотивационното писмо трябва да Ви осигури събеседване. Всяка готова форма може да бъде само пример, но не и образец, защото мотивационното писмо разкрива вашата уникалност като професионалист.

 

 

 

ПРИМЕРНО

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

 

 

От Драган Стоянов

 

Ул. „Лале” 1,

София 1000

Тел: 444444

Е-mail:dstoyanov@…

 

До Началника

на „Човешки ресурси”

 на /името на компанията/

София 1000

ул. „Карамфил” №2

 

 

Уважаеми господин/-жо/……………………..,

 

Вашата обява за длъжността/посочва се точно длъжността/. предизвика интереса ми, защото е в област, в която аз от дълго време се развивам. Имам…. години стаж в………………………………………………………………

 

През този период, освен чисто професионалните знания и умения, аз придобих опит в работата с……………………………….. Развих способности ефективно да………………………

 

В работата досега ми бяха поставяни задачи с нарастващ обем на отговорностите, посредством които  можах да докажа своите организационни, управленски и комуникативни способности. Професионалният  опит и лични качества ми дават основание да смятам, че мога да отговоря на високите стандарти за качество, изисквани от Вашата организация.

 

Това, което ме привлича в /работата за която кандидатствате/, е………………………………..

 

В случай, че стана част от Вашия екип  професионалисти, моите /посочвате качествата си/ и искрено желание за работа ще допринесат за доброто представяне на /посочвате компанията/.

 

На разположение съм за разговор, в който да  обсъдим опита и плановете ми за развитие.

 

 

12 Януари 2010                                                                                                                                                                                              С уважение:

 

 

Приложение : Автобиография / Драган Стоянов/

 

 

Коментари