Как се пише автобиография?

изображениеОбщоизвестна истина е, че два пъти не можеш да направиш първо впечатление. Автобиографията или т.нар. CV създава първото впечатление за Вас пред работодателя или пред служителя на отдел “Човешки ресурси” във фирмата. Затова е важно автобиографията Ви да изглежда добре като оформление и като съдържание. Има няколко цели, които трябва да преследвате, когато съставяте автобиографията си:

 • да покажете на работодателя, че имате предимства пред другите кандидати за работа;
 • да предоставите информация за Вашите опит, квалификация и умения;
 • да докажете, че отговаряте на изискванията, които работодателят има към кандидата за длъжността;
 • да предизвикате интереса на работодателя към своята кандидатура.

Подгответе си няколко “варианта” на автобиография. Те трябва леко да се различават в зависимост от изискванията на длъжностите, за които кандидатствате. Работодателят в автобиографията Ви най-напред ще търси информация, касаеща длъжността, за която наема служител. Затова във всяка от модификациите на автобиографията изтъквайте различните си умения и квалификации.

Лошо впечатление прави автобиография, която е:

 1. дълга (повече от 1-2 страници) и обяснителна;
 2. написана ръкописно;
 3.  няма посочените реквизити за длъжността, за която кандидатствате – наименование и референтен номер (ако се изисква);
 4. съдържа неточни или лъжливи данни;
 5. описва физическите Ви данни;
 6.  има обидни квалификации за предишните Ви работодатели;
 7. има допуснати правописни грешки.

Автобиографията трябва да съдържа:

Лични данни : трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка, дата и място на раждане (последната информация може да спестите преди интервюто). Не посочвайте електронния си адрес от вида : klouna@…, а ползвайте нещо по-официално – asenmitov@…

Длъжността, за която кандидатствате.

Образование : най-напред се посочва последното учебно заведение, където сте учили и се изброяват останалите.

Професионален опит: също се изброяват от последното работно място към първото. Акцентът трябва да пада върху реалните дейности, които сте извършвали и отговорностите, които сте имали (ако имате много години трудов стаж, може да размените т. 3 и т. 4).

Умения и допълнителни квалификации: тук се посочват такива, за които имате документ за завършено образование или квалификация. Например: чужди езици, компютърна грамотност, шофьорска книжка и др.

Интереси: тази част на автобиографията се попълва, само ако сте сигурни, че личните Ви интереси ще допринесат за работата, за която кандидатсвате.

Препоръки: посочват се само, ако работодателят ги изисква.

Имайте предвид, че в повечето случаи, Вашите документи ще бъдат разглеждани не от самите работодатели, а от специалист от отдел “Човешки ресурси”, който няма необходимите познания и не може да разбира от всичко.Затова използвайте същата терминология като тази в обявата, а не синоними.

Преди да изпратите автобиографията я прегледайте за грешки, проверете вярно ли сте посочили името и адреса на получателя, датите и имената на учебни заведения и бивши работодатели, Вашите адрес и телефон за връзка. Добре би било някой да прочете готовата автобиография, за да сте сигурни, че сте добре аргументирани и стилът Ви е ясен. Не забравяйте да си оставите едно копие, защото ще Ви трябва, когато се готвите за интервюто.