Как да стартирам бизнес? – 2

Съществен въпрос за всеки стартиращ бизнес е този за финансирането му. Тук основната грешка е липсата на бизнес план и в частност на неговата финансова част. Трябва предварително да бъдат решени такива въпроси като източниците на финансиране, разпределение на разходите, пазарно позициониране, пазарни стратегии и др.

Безспорно първият въпрос, който възниква, е с какъв капитал да стартирате. Най-добрият отговор, който можете да получите, е свой. Всеки опит да се нагърбвате с кредит е твърде рисков и непрепоръчителен, защото,когато си начинаещ, си малък, а когато си малък, трябва да разпределиш риска. Различното поведение, в повечето случаи, е хазарт, а не бизнес.

Добре, а ако нямате пари, а само страхотната идея, която много ви се иска да осъществите? Имате два изхода:

1. действате мудно – не напускате работа и стартирате идеята си като хоби, от което постепенно да почнете да печелите. Тук разпределението се състои в това: да не разчитате да се храните от бизнеса си, поне в началото, а имате относителната сигурност на работната заплата.

2. действате решително – търсите бизнес ангел или съдружник, който да инвестира в идеята Ви и да сподели риска. Хубавото в този подход е, че когато и някой друг е сигурен в това, от което мислите да печелите, то преценката за пазара е на двама и е по- точна, разбирайте реална. В крайна сметка, това е своеобразен тест за идеята Ви, никой не би инвестирал парите си в нещо, в което не вярва, че може да успее.

Така. Парите са осигурени. Идва време за най-важния въпрос – как да бъдат управлявани, че да доведат до желания ефект. За това ще поговорим в следващата статия.

Коментари