Как да се справим със стреса в офиса?

стресНапреже­нието дотолкова ни е станало навик, че просто не го забе­лязваме. В рамките на един ден човек минава през множе­ство стресови ситуации. Те варират по силата на въздейст­вието си от съвсем слаби, за които обикновено веднага се забравя, до силни, които за дълго го изваждат от равнове­сие.

Естествената реакция на организма срещу стреса е напрягането на различни мускулни групи. Според един погрешен стереотип можем да се отървем от стреса чрез релаксация. А всъщност когато се отпуска­те, Вие се опитвате да се борите със следствието, без да премахвате причината. Причината за физическото напре­жение е психическото. Състоянието на потиснатост, без­покойство, раздразнение, страх предизвикват спазматично напрягане на мускулите. Разбира се, съзнателното им от­пускане ще даде временен ефект на облекчаване. Но психическото напрежение отново ще върне нещата. За да се премахне психическото напрежение, е необходимо до го­ляма степен да се намали значимостта на нещата и ситуациите. Вие сте в напрег­нато състояние само за сметка на излишната важност, ко­ято придавате на засягащите Ви неща.

Възможно е много бързо да се отървем от стреса просто като се откажем от важността. и “не правим от мухата слон”. Да се поддържа значимостта е безпо­лезен и дори вреден навик. Никога няма да промените ситуацията в положителна насока и да действате ефикасно с товара на важността. В стресово състояние е достатъчно да осъзнаете, че разумът Ви се е хванал на въдицата на значимостта. В какво се състои тя, лесно ще определим във всеки конкретен случай. Напомнете си: отхвърляйки важността, вие се освобождавате от пречките и можете да действате ефикасно. Трябва да си дадете сметка, че пови­шеното значение винаги работи против вас.

Във всяка сложна ситуация е достатъчно да си спомни­те за важността и съзнателно да намалите значението. Един­ственото сложно нещо е навреме да си спомните. Ако сте свикнали да обръщате внимание на състояние­то на душевен комфорт, няма да ви е трудно навреме да си спомните. Всеки път, когато изпитвате дискомфорт, се по­питайте – защо? Къде съм повишил значението? Колкото и „важно” да е за вас, откажете се съзнателно от важността. Само така ще действате ефикасно.

За да добиете имунитет срещу стреса, е необходимо да замените стария навик да се напрягате по всеки повод със състоянието на релаксация. Отпуснатото състояние не оз­начава вялост или апатия. Това е състояние на хармонично съществуване в околния свят, на баланс. То предполага липса на вътрешна и външна важност: аз не съм лош и не съм добър – светът не е лош и не е добър, и т.н.

Липсата или поне ниската важност е главното условие за постигането на релаксация. В случай че е невъзможно да отхвърлите важността, поне не хабете сили да се отпускате. Така изразходвате излишна енергия. А това не е нужно – вълнувайте се колкото искате.

Коментари