Как да изградим по-добро партньорство?

партньорство

Бизнес успехът зависи от способността Ви да създавате полезни и ефикасни партньорства. За да постигнете по-високи резултати, това обикновено изисква да си сътрудничите с други хора и фирми. Някои партньорства са формални, като външни вериги на доставки, докато други са по-малко формални, но така или иначе е във Ваш интерес да знаете как точно да се гарантират вашите партньорства, така че да извлечете максимална полза от тях и да се радвате на взаимен успех.

Без да претендираме за изчерпателност, ето девет стъпки от процеса за постигането на тази цел:

1. Приемете, че ще се откажете от някакъв контрол

Естествена тенденция за предприемачите е да се стремят да контролират цялата ситуация. Въпреки това, партньорството винаги включва в себе си известен риск, тъй като ставате уязвими и към провалите и неуспехите на партньора си. Най-малкото, партньорството изисква от Вас да споделяте знанията си, както и да разкривате силните и слабите страни на вашата фирма на друго лице или фирма, което кара предприемачите да се чувстват несигурни и застрашени.

2. Разбиране на вашите силни и слаби страни

Преди да обмислите конкретно партньорство, трябва да първо да разберете с какво Вие и Вашата фирма бихте могли да допринесете, какви са вашите силни и слаби страни и в какъв аспект се нуждаете от външната помощ на партньора. Най-лесният начин да направите това, е да се извърши SWOT aнализ (силни, слаби страни, възможности и заплахи). Ако сте наистина честен, вие ще бъдете в състояние да идентифицирате областите, в които сте в състояние да помогнете на партньора, както и областите, в които бихте могли да помогнете на себе си.

3. Изберете най-подходящия партньор

Потърсете лица или фирми, които имат силни страни, където са вашите  слабости и обратно. Например, ако имате чудесни продукти, но малко опит в продажбите, можете да потърсите фирма, която има посредствени продукти, но успехи в продажбите. Важно е също да се оцени готовността на другата страна (и психологическа готовност) за сътрудничество. Само защото друга фирма има възможност, от която се нуждаете, това не е гаранция, че те са готови да го споделят.

4. Изграждане на консенсус за партньорство

След като сте “узрели” за идеята за партньорство, добре е да се обсъди работно споразумение с другата страна за това кой, какво и кога ще прави. Изграждане на план за действие за справяне с различни проблемни, (а и не до там) ситуации е необходимост, ако възнамерявате да продължите заедно. Ако това е официално партньорство, Вие ще се нуждаете от договор, разбира се. Въпреки това, ако партньорството е неформално, добре е да се създаде писмено обобщение, описващо с подробни обяснения дейностите, очакванията и отговорностите на всеки от партньорите.

5. Приемане на строг Етичен кодекс

Етиката между партньорите е това, което прави възможно партньорството. “Златното правило”, тук е “да бъдете от една порода” с партньора, с когото искате да си сътрудничите. Това не е достатъчно, но би помогнало да се избегнат редица недоразумения между вас.

6. Обещавайте само онова, което можете да дадете. После дайте повече, отколкото сте обещали

Успешните партньорства – дори и тези, формализирани от договори, изискват доверие между партньорите. Най-добрият начин да се повиши нивото на доверие в партньорство е винаги да се дава малко повече, отколкото се получава.

7. Бъдете търпеливи с партньорите

Ако партньорството се развива не според вашите очаквания и възникват много проблеми, не се отказвайте, не изпадайте в гняв или разочарование. Срещнете се с Вашия партньор и подробно изложете това, което ви притеснява. И ако все пак не сте в състояние да се “сработите”, предложете на партньора си да изкупи Вашия дял, преди да сте го предложили “навън”. Преди всичко, избягвайте да изглаждате всяко несъгласие с партньора си в съда. Крайният резултат на съдебното дело за вас ще бъде ” стотинки за левче”.

8. Комуникация

Неефективната комуникация е основната причина за провал на повечето партньорства. Както при всяка друга бизнес ситуация, смислената и ефективна комуникация е едновременно индикатор и предпоставка за успех. Стремете се да имате достатъчна и непрекъсната комуникация с партньора си, така че и двете страни да могат да следят отношенията както на “макро”, така и на”микро” ниво. Така, когато предизвикателствата изскочат, може едновременно да работите заедно за бързо справяне с тях.

9. Празнувайте, често

За да постигнете едно успешно партньорство, от първоначалното ръкостискане до дългосрочните взаимно изгодни отношения, се изисква много. С напредването на партньорството, двете страни ще трябва да инвестират време и енергия, за да запазят и укрепят връзката. Най-добрият и лесен начин да направите това е да празнувате – наистина да празнувате – всеки път, когато партньорството постига нещо значимо. Ако наистина искате партньорството да процъфтява, уверете се, че честването включва някои допълнителни компенсации за всички участници.

Коментари