Доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10%). Според приходната агенция за целите на данъчното третиране, доходите от продажба на валутата биткойн се третират като доходи от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Доходите от сделки с биткойн се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход. Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне.  Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или  на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП, както и по електронен път, подписана с електронен подпис.

bitcoin

Думата биткойн произлиза от английските думи bit – единица информация, и coin – монета. Това е децентрализирана виртуална валута, а самата система BitCoin е платежна интернет услуга с отворен код, чрез която се извършват финансови операции в партньорската мрежа (peer-to-peer).Биткойн е едно от първите приложения на концепцията, наречена “криптовалута”. Въз основа на на тази концепция биткойн е създадена по идеята за нова форма на парите, която използва криптографията за контрол на създаването на парите и осъществяването на транзакциите с тях вместо да се разчита на централни власти.

Сам по себе си биткойнът представлява закодирана цифрова поредица, която отговаря на определени математически условия, не подлежи на фалшификация и е непроследима. Биткойните могат да се обменят чрез компютър или смартфон на местно и международно ниво без финансова институция посредник. Биткойн не се управлява като типичните валути – тя няма централна банка или централна организация. Вместо това разчита на интернет базираната партньорска мрежа. Паричното предлагане е автоматизирано и се предоставя на сървъри или така наречените “биткойн копачи или миньори”, които потвърждават биткоин транзакциите, като ги добавят към децентрализиран и архивиран регистър на транзакциите приблизително на всеки 10 минути. Биткойн е най-широко използваната алтернативна валута и е приемана от различни търговци и услуги в международен план. Големите колебания на биткойн стойността в долари обаче водят до критики по отношение на икономическата устойчивост и легитимност като валута. Биткойни могат да се пращат и получават през различни уебсайтове и приложения, след като са закупени на борса като Mt.Gox, например.

Потребителите могат да се сдобиват с нови биткойн адреси; те се съхраняват в портфейл с линкове към криптографски пароли или “частни ключове”, които осигуряват достъп до и за трансфер на биткойни За всеки потребител, който си инсталира BitCoin софтуера, се генерира виртуален портфейл. Всеки портфейл може да съдържа различни акаунти, които не са свързани с името на собственика. Той получава индивидуален код, представляващ дълга поредица от цифри и букви (около 33 знака), която започва винаги с 1 или 3. Софтуерът на мрежата потвърждава сделките, когато ги запише в регистъра на сделките, който се съхранява в партньорската мрежа на всеки 10 минути. Потвърждението на записването на бъдещи сделки прави тези преди тях все по-неизменни. След шест потвърдени записвания (около 1 час) една сделка обикновено се счита за потвърдена.

 

Коментари