Съдебен заседател съм и когато съм в отпуск за участие като такъв, съдът ми плаща. За това време работодателят не ми заплаща възнаграждение, зачита ли се то за трудов стаж?

 За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, а е ползвал платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им. Следователно,  времето през което сте в отпуск за участие като съдебен заседател, Ви се зачита за трудов стаж.

 За справка: чл.352, ал.1 , т.2

 

Работя по трудов договор на пълно работно време и ще кандидатствам  в университет, имам ли право на отпуск за приемен изпит?

 Когато работник или служител със съгласието на работодателя кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск. Във Вашия случай бихте имали право на 12 работни дни платен отпуск, ако работодателят Ви е дал съгласието си за кандидатстване. Ако работодателят не е дал съгласието си, бихте имали право на неплатен отпуск в размер на 6 работни дни,  който се признава за трудов стаж.

 За справка: чл.170, ал.1 и 2

 

Задайте въпрос…